Valná hromad klubu už tento čtvrtek!

Valná hormada Fotbalového klubu FC Zličín se koná ve čtvrtek 3.března 2011 od 20:00 hod

Valná hormada Fotbalového klubu FC Zličín se koná ve čtvrtek 3.března 2011 od 20:00 hod

Program valné hromady:
 1. Zahájení
 2. Schválení programu valné hromady
 3. Volba pracovního předsednictva, návrhové, 
 mandátové a volební komise a ověřovatelů zápisu
 4. Zpráva o činnosti klubu v roce 2010
 5. Odvolání a jmenování jednatele/ů s.r.o.
 6. Informace o ukončení činnosti p. Mírka ve funkci sekretáře k 31.3.2011
 7. Zpráva o plnění závazků a jejich aktuální stav
 8. Doplňovací volba do výkonného výboru
 9. Zpráva o aktuálním stavu plánované výstavby nových kabin
 10. Usnesení a závěr
Svoje návrhy a připomínky mohou členové klubu zasílat na email fczlicin@fczlicin.cz,
případně předat v písemné formě členům výboru klubu nejpozději do doby zahájení jednání VH.

Za VV FC Zličín
Ing. Milan Šmíd v.r., předseda klubu