Historie klubu v letech 1929 - 1938

Zličín, malá víska na západním okraji Prahy, na konci dvacátých let tohoto století se ničím nelišila od ostatních českých obcí. Místní omladina se scházela v hostinci U Ouřadů a právě tam se v roce 1928 začaly rodit myšlenky založit ve Zličíně sportovní klub.

Oficiálně se tak stalo až v roce 1929, kdy čtrnáct místních občanů založilo spolek SK Sparta Zličín. První hřiště vzniklo na poli Čižinských a hostinec U Ouřadů, zvaný „mušárna” sloužil jako šatny. Zakladateli klubu byli pánové: Stanislav Glaser, Karel Glaser, Karel Havlíček, Ludvík Jelínek, Sláva Jelínek, Řezníček, Bohouš Starosta, Ladislav Starosta, Václav Suk, František Světlík, František Sýkora, Bohouš Šimonovský, Josef Šimonovský a František Vršecký. Prvním předsedou klubu byl zvolen pan Karel Havlíček. Klubové barvy byly vybrány modrá a bílá. V roce 1930 byl klub přejmenován na SK Zličín a v roce následujícím se stěhoval na nové hřiště v místech, kde se říkalo Ve višňovce. V roce 1935 získal klub konečně nový pozemek na výstavbu vlastního hřiště. V místech, kde stojí nyní sklady Technomatu pronajal klubu pozemky libocký sedlák Prchal za 1200,- korun ročně. Na výstavbě nového hřiště s hrací plochou 70 x 105 metrů se podíleli všichni zličínští občané, staří i mladí. Celá obec si vzala klub za svůj, ale zejména tři zličínské rody se o jeho chod v těchto letech zasloužily nejvíce. Sedm bratrů Starostů, pět bratrů Zderadičků a Jarda a Karel Rážovi drželi klub při životě v dobách nejhorších.

Hospodářská krize třicátých let se nevyhnula ani Zličínu a v roce 1937 klub prožíval hlubokou krizi a byl před zánikem. Právě zličínští občané však svým fotbalistům pomohli, semkli se kolem sportu a hřiště se stalo místem, kde se při fotbalových mačích scházela celá vesnice.

Začala se formovat i mládežnická mužstva a v roce 1937 se poprvé do soutěží zapojil i zličínský dorost. V tomto desetiletí hrál klub stále nejnižší soutěž. Hráčsky významně klubu pomáhaly dobré kontakty s košířskými fotbalisty, odkud přišli například Josef Kubíček a František Klouda. Funkcionářsky pak významně klubu v těchto letech pomáhal známý Josef Hampejs, který vykonával funkci sekretáře za symbolickou odměnu 10,- Kč měsíčně.