Vážení příznivci českého fotbalu

Jako fotku k tomuto článku jsme použili motiv trička, který vznikl před pěti lety na protest proti některým předním představitelům Českého fotbalu. Kdo věřil, že se to stane ...?

Jako fotku k tomuto článku jsme použili motiv trička, který vznikl před pěti lety na protest proti některým předním představitelům Českého fotbalu. Kdo věřil, že se to stane ...?

Vážení příznivci českého fotbalu,

v souvislosti s probíhajícími událostmi bezprostředně se dotýkajícími všech fotbalových fanoušků v České republice si dovolují členové spolku Fotbalový klub FC Zličín, z.s. (dále též „členové klubu FC Zličín“) zaslat tento otevřený dopis níže uvedeným subjektům a zejména pak (nejen) fotbalové veřejnosti.

Jak možná někteří víte, jako klub jsme na konci roku 2015 vyzvali fotbalovou veřejnost, aby bojkotovala své zápasy, pokud neodstoupí ze svých funkcí trio R.Berbr, D.Damková a M. Pelta. Když se podíváme zpětně na tuto výzvu, musíme sdělit, že jsme nesmírně hrdí, že jsme se této výzvy nezalekli a na tehdejší klubové valné hromadě jednomyslně přijali rozhodnutí o tom, že klub FC Zličín musí s takovou výzvou vystoupit, i kdyby měl v jejím prosazování zůstat sám. V té době jsme to tak cítili a na svých názorech setrváváme dodnes a ani po letech z nich nehodláme slevit, i když nás to stálo udělení takřka likvidační finanční pokuty, na kterou se nám spontánně skládala celá fotbalová veřejnost. V tu chvíli jsme si uvědomili, že na to nejsme sami a že naše hodnoty, které jsme považovali a stále považujeme za správné, sdílí mnoho lidí a klubů, i když se je ze strachu báli veřejně vyjádřit.

Dnes stojíme opět před výzvou, kam posunout český fotbal. Musíme jako členové klubu FC Zličín říci, že jsme potěšeni, že v současné chvíli trio R.Berbr, D.Damková, M.Pelta nefiguruje v jakýchkoli funkcích při FAČR. Zaráží nás však skutečnost, že dva trestně stíhaní, nyní již bývalí, členové Výkonného výboru FAČR jsou stále členy FAČR.

Členové klubu FC Zličín si dovolují vytknout členům Výkonného výboru, že celou dobu přehlíželi jasné signály, že členové FAČR (dnes trestně stíhaní) páchají minimálně neetické věci. Stačí jenom vzpomenout na četné podněty ze strany členů FAČR, které nikdy nebyly vyřešeny, a kdy dokonce někteří předkladatelé těchto podnětů byli (nelze vyloučit, že pro výstrahu) vyloučeni z řad FAČR. K tíži Výkonného výboru jdou pak pravomocné rozsudky nezávislých soudů. V této souvislosti členové FC Zličín vytýkají předsedovi FAČR jeho tvrzení, že „je těžké sbírat ke všemu důkazy“.

Pane Malíku, Vy a všichni ostatní členové Výkonného výboru jste jasné důkazy svědčící o překročení pravomocí pana Berbra obdrželi v podobě vydání pravomocných rozsudků nezávislých soudů, u nichž se pan Berbr a jeho životní partnerka paní Damková žalobou domáhali ochrany své osobnosti proti rozhodčím, kteří popsali praktiky pana Berbra. Na základě těchto rozsudků měl Výkonný výbor konat a svolat mimořádnou valnou hromadu, jež by rozhodla o odvolání pana Berbra z funkce místopředsedy Výkonného výboru, resp. o odvolání paní Damkové jakožto členky Výkonného výboru. V té době bylo již nad slunce jasné, že se u nezávislých soudů nevyvrátila hrozivá tvrzení žalovaných rozhodčích (např. pana Korduly a Kovaříka) a že vliv pana Berbra vysoce překračuje jeho pravomoci. V té době byl ještě čas zatáhnout za záchrannou brzdu.

Pokud, pane Malíku, hovoříte o tom, že se pokusíte spolu s ostatními členy Výkonného výboru obnovit důvěru v český fotbal, což si za nastalé situace lze přeložit jedině jako reformu fotbalu, nemůžeme se ubránit aplikaci legendárního a nesmrtelného výroku, pasujícího do současné doby: „Co chtějí reformovat? Vždyť jsou to pořád ty samí lidi.“ Skutečně budou pan Votík, pan Liba, pan Blaschke a další tzv. berbrovci a jim podobní reformovat český fotbal? To je jako myšleno se vší vážností? Sebereflexe členů výkonného výboru FAČR, kterou v této situaci fotbalová veřejnost očekávala, se dosud nedostavila. Váš postoj vyjadřující přijetí zodpovědnosti formulovaný slovy, že tento stav jsme dopustili my všichni, kdo v českém fotbale působíme a ve výsledku jsme všichni vinni, je pro nás nepřijatelný a nemůže zbavit členy výkonného výboru FAČR zodpovědnosti, které v těchto funkcích mají.  

Členové klubu FC Zličín zároveň vyzývají fotbalovou veřejnost, aby využila současný stav, kdy se díky orgánům činným v trestním řízení nabízí naprosto bezprecedentní očista českého fotbalu, a pokusila se o očistu českého fotbalu vlastní cestou, neboť podle našeho názoru stávající vedení k tomu není způsobilé.

Využijme jedinečné příležitosti a vyberme na vrcholná nebo jakákoli jiná místa v českém fotbale osoby, které jsou morálně nezávadné, osoby, za kterými nestojí žádná kontroverze ať už ze světa sportu, byznysu či politiky. Český fotbal si to po letech neuvěřitelného marasmu zaslouží, zaslouží si to hlavně lidé milující tuto krásnou hru, lidé, kteří museli trpět bohorovné a často ponižující jednání ze strany rozhodčích, delegátů, funkcionářů, členů Výkonného výboru či kohokoliv jiného.

Žádáme všechny slušné lidi v případě, že vědí o vhodných kandidátech na vybraná místa ve strukturách FAČR, kterým je cizí arogance, ziskuchtivost, primitivnost, sobeckost, neochota řešit problémy a v neposlední řadě nadřazenost, aby pomohli s jejich obsazením.

O Romanovi Berbrovi a jeho souputnících někteří lidé tvrdí, že jsou rakovinou českého fotbalu. Oni se bohužel i jako rakovina chovají, kdy zcela prozíravě odhalili chybu imunitního systému, který představuje způsob, jakým dochází k hlasování na valných hromadách a následnému prosazování vlivu. Tento imunitní systém napadli, pozvolna bujeli, aby následně metastázovali do celého organismu. Jak už to bohužel bývá, metastázy většinou představují blížící se smrt. V případě FAČR to ale vypadá na možnost podat pacientovi zázračný lék, který může tuto rakovinu vyhubit a znovuobnovit imunitní systém, i když léčba bude nesmírně dlouhá a náročná. Tím lékem jsme pouze my členové FAČR. To vše za předpokladu, že máme zájem na tom, aby fotbal nesloužil k prosazování tak primitivních zájmů, jakými jsou touha po vlastním prospěchu a moci a jejím okázalém prosazování a zneužívání, ale aby fotbal byl tím, čím má být.

Fotbal má být především zábava, sport, u něhož byste neměli nikdy dopředu vědět, jak bude probíhat a jak skončí. Musí to být sport, který garantuje stejná pravidla všem účastníkům. Sport, jehož členové nesmějí mít strach či být perzekvováni jen pro to, že mají odlišný názor. Nelze ani opomíjet, že fotbal je na některých vesnicích často jedinou společenskou událostí (pomineme-li současný stav), při které se mohou scházet občané. Nenechme si proto brát naši krásnou hru lidmi, kteří by v demokratickém zřízení nikdy neměli mít šanci dosáhnout kterékoli z funkcí ve FAČR. Nedejme náš fotbal takovým lidem. Pojďme se zasadit o to, aby rok 2021, kdy budou probíhat okresní, krajské valné hromady, ale hlavně i valná hromada FAČR, byl pro český fotbal rokem zlomovým.

Ověřte si, že je Váš předseda klubu tou osobou, které se příčí staré pořádky a která je zárukou toho, že se důsledně zasadí o to, aby hlas Vašeho klubu neudělil kmotrům, kteří následně budou nepřímo vytvářet vůli Vašeho klubu na valné hromadě FAČR. Není přece možné, aby slušní lidé byli v menšině. A pokud se slušní lidé vzepřou zlu, tak nemůžou nikdy prohrát. Již Edmund Burke trefně říkal: „Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – aby slušní lidé neudělali nic. Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.“ Pojďme to, prosím, změnit co nejdříve, dokud máme čas…

                      

nespokojení členové klubu FC Zličín