Restart amatérského sportu je (opět) v nedohlednu…

V minulých dnech jsme sledovali politické ,,hrátky“ ve kterých se opět začalo nahlas mluvit i o návratu dětí ke sportu! Bohužel, byla to jen planá naděje …

V minulých dnech jsme sledovali politické ,,hrátky“ ve kterých se opět začalo nahlas mluvit i o návratu dětí ke sportu! Bohužel, byla to jen planá naděje …

Asi jako většina rodičů, trenérů i amatérských sportovců v minulých dnech všichni  sledovali, jak ,,politická elita“ této země začala hovořit i o nutnosti vrátit mládež ke sportování.  A hlavně vše dávalo logiku, protože povinné testování dětí  je cesta, jak zajistit bezpečnost a nešíření viru i mezi mladou generací. I v klubu jsme začali uvažovat, jak se případně aktivně zapojit do testování a tím pomoci k návratu i dětí našeho klubu na hřiště.

Dnes je situace taková,  že testy jsou již připraveny, ale vláda ČR se rozhodla ještě více ,,utáhnout šrouby“   a minimálně do 21.3. 2021 zavřít školy a školky i pro ty nejmenší …

Chci upozornit, že určitě nejsme odmítači vládních nařízení, ale když něco více jak dva měsíce nefunguje, tak je potřeba hledat jiná řešení, která budou smysluplná a přinesou požadovaný efekt, kterým je zastavení šíření viru ve společnosti.  Je potřeba děti vrátit na sportoviště, aby alespoň částečně mohly dělat sportovní aktivity, které jim přináší radost. Závěrem musím konstatovat, že nejenom nás, ale ani většinu ,,sportovní komunity“ nikdo nepřesvědčil, že pohyb na čerstvém vzduchu ( samozřejmě za přísného dodržování  protiepidemických nařízení ) byl zdrojem šíření viru… Musíme tedy  doufat, že se podaří co nejdříve najít východisko z této těžké situace a sport se stane opět aktivní složkou našeho života, protože ani v této složité době nikdo nezpochybňuje, že aktivní pohyb na vzduchu přispívá k upevnění zdraví.

A tak jediné, co se na Zličínském hřišti děje i přes velkou sněhovou nadílku, která byla v lednu i v únoru nadměrná byla příprava profesionálních fotbalistů SFC Opava a Sparty.

Ve dnech, kdy vládní opatření akcentují drakonické omezení pohybu v osobním (nepracovním) životě, apelujeme na všechny a vyzýváme k maximální  osobní zodpovědnosti a vzájemné ohleduplnosti.

Všem přejeme pevné zdraví a hodně síly v této nelehké době.

Za  FC Zličín

Marek Muller

Šéftrenér mládeže