Pozvánka na 29. řádnou valnou hromadu FC Zličín.

VV FC Zličín svolává 29.řádnou valnou hromadu fotbalového klubu na středu 15.12.2021.

VV FC Zličín svolává 29.řádnou valnou hromadu fotbalového klubu na středu 15.12.2021.

Výbor Fotbalového klubu FC Zličín, z.s., IČ: 17049911

se sídlem U Zličínského hřiště 499/3, Praha – Zličín

 svolává

 29. řádnou valnou hromadu,

která se uskuteční ve středu 15. prosince 2021 od 19:00 hod.
v klubovně FC Zličín na adrese U Zličínského hřiště 499/3, Praha – Zličín.

 Program valné hromady:

         1.   Zahájení

2.   Schválení programu valné hromady

3.   Volba pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise a ověřovatelů zápisu

4.   Zpráva o činnosti klubu v letech 2019–2021

5.   Zpráva o hospodaření klubu v letech 2019 – 2021                                      

6.   Zpráva o sportovní činnosti družstev dospělých a mládeže

7.   Volba členů výboru klubu a kontrolní komise

8.   Výhled klubu na nové volební období

9.   Usnesení a závěr

  Svoje návrhy a připomínky mohou členové klubu zasílat na email smid.mi@seznam.cz, případně předat v písemné formě členům Výboru klubu nejpozději do doby zahájení jednání valné hromady.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 18:30 hod.

 Výbor klubu FC Zličín, z.s.

Účast na valné hromadě podmiňují aktuální nařízení vlády ke koronavirové situaci.

Všichni účastníci valné hromady jsou povinni důsledně dodržovat aktuální hygienická opatření.

Na základě platných hygienických opatření jsou účastníci VH povinni mít řádně nasazeny během celé schůze respirátory třídy FFP2/KN95.