Pozvánka na 28. valnou hromadu FC Zličín, z.s.

Výbor fotbalového klubu FC Zličín, svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční v pondělí 11. června 2018 od 19:30 hod. v klubovně FC Zličín na adrese U Zličínského hřiště 499, Praha - Zličín.

Výbor fotbalového klubu FC Zličín, svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční v pondělí 11. června 2018 od 19:30 hod. v klubovně FC Zličín na adrese U Zličínského hřiště 499, Praha - Zličín.

                                                Výbor fotbalového klubu FC Zličín, z.s., IČ: 17049911

                                                      se sídlem Strojírenská 259/16, Praha - Zličín 

                                                                28. řádnou valnou hromadu,

která se uskuteční ve pondělí 11. června 2018 od 19:30 hod. v klubovně  FC Zličín na adrese U Zličínského hřiště 499, Praha-Zličín.


Program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu valné hromady
  3. Volba pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise a ověřovatelů zápisu
  4. Změna sídla Fotbalového klubu FC Zličín, z.s.
  5. Změna sídla společnosti Zličínské sportovní, s.r.o.
  6. Úprava stanov FC Zličín, z.s. v souvislosti se změnou sídla klubu
  7. Hospodářské výsledky klubu a Zličínské sportovní, s.r.o. za rok 2017
  8. Usnesení a závěr

Svoje návrhy a připomínky mohou členové klubu zasílat na email fczlicin@fczlicin.cz, případně předat v písemné formě členům  výboru klubu nejpozději  do doby zahájení jednání valné hromady.
Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 18:30 hod.

Výbor FC Zličín, z.s.