Možnost využití UMT pro členy klubu.

V článku najdete informaci, jak je možné využit velké UMT hřiště pro potřeby tréninku členů klubu FC Zličín při dodržení všech vládních opatření v souvislosti s covidovou situací.

V článku najdete informaci, jak je možné využit velké UMT hřiště pro potřeby tréninku členů klubu FC Zličín při dodržení všech vládních opatření v souvislosti s covidovou situací.

Z důvodu přerušení veškeré sportovní činnosti, které je již dlouhé, bylo rozhodnuto VV klubu, že členové fotbalového klubu FC Zličín budou moci využívat naše velké UMT hřiště za jasně stanovených podmínek:

- maximální počet na hřišti jsou dvě osoby

- alespoň jedna osoba musí být starší 18 let a být členem FC Zličín ( rodič, trenér )

- maximální doba tréninku je 60 min, v čase 9 až 17h.

- rezervace buď SMS na tel. 602292500, nebo emailem na muller4sport@email.cz . Napsat jména zúčastněných osob, kategorie ve které je evidován člen našeho klubu  a datum a čas požadované rezervace – po potvrzení bude možný vstup na hřiště.

 Víme, že situace, která se týká pohybu dětí, začíná být neúnosná, proto přicházíme s nabídkou alespoň částečného řešení této nedobré situace.  Závěrem Vás žádáme o dodržování návštěvního řádu.

Závěrem upozorňujeme, že jinak platí zákaz vstupu na UMT hřiště z důvodu vládního nařízení.

VV FC Zličín

 

Aktuální vládní pravidla pro sportování prezentovaná prostřednictvím FAČR

  1. trénovat lze pouze venku;
  2. trénovat mohou max. do 2 osoby na jednom hřišti; aktuální vládní opatření již bohužel vylučuje hřiště dále členit/rozdělovat;
  3. v rámci tréninku musí být dodržována taková režimová opatření, aby bylo zabráněno setkání osob z různých dvojic;
  4. šatny, sprchy, a ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště nelze využít.

 Fotbalová asociace České republiky