GLOBUS LEPŠÍ SVĚT - DĚKUJEME

Poděkování společnosti HM Globus za podporu našeho fotbalové klubu.

Poděkování společnosti HM Globus za podporu našeho fotbalové klubu.

Již mnoho let funguje naše spolupráce se zličínským  hypermarketem Globus. Vedení hypermarketu nám vychází vstříc a usnadňuje nám svým přístupem zajištění chodu klubu. Opakovaně přispívá na mládežnické akce finančně i materiálně. Poslední akcí, která přináší významnou pomoc je umístění v soutěži, kterou vyhlásil Globus na začátku podzimu. Globusu patří poděkování za to, že náš projekt na rekonstrukci hřiště s umělým travním povrchem zařadil mezi soutěžící, kterým byly na základě hlasování návštěvníků obchodního centra přiděleny finanční příspěvky na realizaci jejich projektu. Náš projekt se tak zásluhou hlasujících, mezi které jistě patříte i vy, příznivci FC Zličín, umístil na 2.místě, což představuje získání finančních prostředků na náš projekt ve výši 80 tis.Kč.

Globus: Proč to děláme

Globus Lepší svět je náš dlouhodobý program. Pro každý hypermarket vybíráme tři finálové veřejně prospěšné projekty, které mají za cíl zlepšit život v daném místě.  Protože jsme nedílnou součástí regionů, ve kterých působíme. Uvědomujeme si, že kromě prodeje kvalitního sortimentu je naší povinností podělit se o finanční prostředky tam, kde je to potřeba. Chceme se smysluplně zapojit do života v okolí našich hypermarketů a podpořit konkrétní projekty, díky kterým může být svět v pořádku.

Výsledky hlasování letošního ročníku

druhého ročníku se přihlásilo celkem 205 projektů, z nichž byly pro každý supermarket Globus vybrány 3 finálové veřejně prospěšné projekty, jejichž cílem bylo posílení komunitního života v daném místě. Zaměření projektů je velmi široké.

1. místo: Vítr ve vlasech – 130 tis.Kč

Projekt řeší léta přehlíženou skutečnost, že děti s tělesným postižením potřebují pro zdravý psychický vývoj svobodu pohybu, která jim umožní objevovat svět a trávit čas s kamarády. Černí koně, z.s. jsou první a jediní výrobci speciálních pomůcek pro děti, které jim umožňují pohyb v přírodě vlastní silou a možnost společně sportovat. Vyvíjí a vyrábí speciální kompenzační pomůcky, které z důvodů neatraktivních zisků žádná společnost v Evropě nevyrábí. Snaží se, aby tyto výrobky dostaly děti zdarma a poté co je již nebudou potřebovat, aby je mohly získat další děti. Tento projekt navíc vychovává budoucí paralympijské naděje.

2. místo: Výměna UMT povrchu fotbalového hřiště – 80 tis.Kč

Projekt řeší rekonstrukci fotbalového hřiště s umělým travním povrchem, o rozměrech 100 x 61 m (lajnování 96 x 58 m), a je navrženo z umělého travního koberce III. Zároveň s tímto budou vyměněny i branky, sítě za brankami, střídačky, zrekonstruováno osvětlení a oplocení. Hřiště je po více jak 11 letém využívání na hraně způsobilosti pro sportovní využívání a jeho funkčnost je hraniční. Hřiště je maximálně využíváno jak pro potřeby tréninku, tak mistrovských soutěží v rámci Pražského fotbalového svazu.

3. místo: „Nebudeme sedět doma“ - Integrované aktivity pro klienty s postižením – 50 tis.Kč

Předmětem projektu je zajištění finančně dostupné dopravy klientů se zdravotním postižením a částečnou úhradu vstupného na pravidelné integrované volnočasové aktivity a terapie, které probíhají v běžném prostředí – mimo zařízení sociálních služeb. Cílem je napomoci integraci zdejších klientů formou umožnění běžného životního stylu, kdy v penzionu na Vráži bydlí nebo přespávají, podle schopností společně vaří, uklízí, starají se o své osobní věci a tráví volný čas. Ale do práce, na různé kroužky, činnosti, terapie aj. vyjíždí do různých organizací v okolí, které takové služby poskytují veřejnosti.

Poděkování tak přísluší jak všem hlasujícím, tak zejména supermarketu Globus za poskytnutí finančních prostředků, které, jako sportovní spolek bez podnikatelského ekonomického zázemí, získáváme jinak velmi obtížně.