Fotbalová REVOLUCE ..............

V článku přinášíme informaci, které se v Českém fotbale připravují od 1.7.2015.

V článku přinášíme informaci, které se v Českém fotbale připravují od 1.7.2015.

On-line zápis o utkání

Vyplnění zápisu o utkání ve všech soutěžích (Synot liga až okresní IV. třída).Co je On-line zápis o utkání?

Od 1.7.2015 se bude kompletní správa všech soutěží FAČR provádět pouze v prostředí Informačního systému FAČR (http://is.fotbal.cz). Řídící složky soutěže, rozhodčí, delegáti a kluby budou připravovat a vyplňovat zápis o utkání elektronicky.

Jaké technické vybavení bude klub potřebovat?

Pro on-line zápis o utkání je nutné mít internetové připojení a zařízení s internetovým prohlížečem Google Chrome (ideálně notebook nebo PC). Pro zápas musí klub zajistit dostupnost zařízení rozhodčímu utkání. FAČR připravuje doporučení a další postup při pořizování technického vybavení na kluby.

Kdo a jak bude vyplňovat zápis za klub?

Zápis za klub bude v systému připravovat administrátor klubu. Všechny známé údaje budou vyplněny automaticky. Administrátor klubu kdykoliv (klidně i týden) před zápasem pouze doplní sestavu a nutné položky, provede kontrolu správnosti a uloží zápis. Tyto své údaje pak může upravovat až do doby 30 minut před začátkem utkání. Další úpravy zápisu může provádět pouze rozhodčí delegovaný k utkání a to i na základě požadavků či změn ze strany obou klubů.

Kdo a jak zápis podepíše?

Nikdo. Elektronický zápis o utkání nepotvrzuje ani nepodepisuje nikdo z klubů. Rozhodčí v průběhu zápasu a po zápase vyplní všechny náležitosti zápisu, uvede případné odůvodnění trestů či jiných podnětů pro řídící orgán soutěže a zápis uzavře. Po uzavření zápisu rozhodčím začíná časová lhůta pro podání případného protestu zúčastněných klubů. Tento protest klub podává opět v prostředí Informačního systému FAČR prostřednictvím pověřeného klubového administrátora. Možné důvody podání protestu budou přesně definovány souborem předpisů FAČR a podání bude zpoplatněno (poplatek bude automaticky účtován klubu na sběrnou fakturu a bude vrácen v případě plného nebo částečného uznání protestu).

Můžu vidět zápis i po utkání a vidět vyjádření rozhodčího?

Ano. Zápis o utkání je veřejně dostupný na is.fotbal.cz a každý klub by měl po zápase provést kontrolu zápisu a případného vyjádření rozhodčího.

Může se do zápisu dostat někdo s neplatným členství nebo zákazem startu?

Do zápisu o utkání lze z Informačního systému FAČR vložit pouze osoby, které pro vložení do zápisu splňují pro daný zápas veškeré podmínky! Nemůže se tedy již stát, že dojde z tohoto pohledu k neoprávněnému stratu hráče atd.

Co když zradí technické vybavení nebo internet?

Ve všech procesech myslíme vždy i na zásah vyšší moci nebo případné technické problémy. V případě výpadku systému, internetu nebo jiných technických problémů, je klub povinen provést zápis o utkání současnou formou (vyplnění papírového zápisu) a postupovat dle platných předpisů FAČR.

Co když nepřijede rozhodčí?

V případech, kdy se rozhodčí nedostaví k utkání, je klub povinen provést zápis o utkání současnou formou (vyplnění papírového zápisu) a postupovat dle platných předpisů FAČR.

Můžu si připravit zápis doma nebo musím až na hřišti před utkáním?

Ano, je vhodné připravit si zápis o utkání s předstihem např. z pohodlí Vašeho domova. Případné změny, které nečekaně nastanou před zápasem (nedostaví se nominovaný hráč atd.), nahlásíte rozhodčímu utkání, který změny v zápisu provede.Kdo je přítomen u vyplňování zápisu rozhodčím po zápase?

V průběhu utkání a po skončení utkání je u vyplňování zápisu pouze rozhodčí! Oba kluby mají možnost vidět zápis i případné vyjádření rozhodčího či delegáta na is.fotbal.cz.

Jak se kontroluje identifikace hráče, když dojde k výpadku internetu?

Rozhodčí nově provádí identifikaci hráčů pouze na základě žádosti klubu. Jednou z hlavních povinností klubu je mít k dispozici vždy aktuální vytištěnou soupisku hráčů týmu. Tento dokument bude k vytištění na is.fotbal.cz. Administrátor klubu si může zvolit konkrétní hráče, které chce na tiskovou sestavu vložit. Dokument je ve formátu klasické stránky A4 a každý řádek obsahuje potřebné základní informace o hráči – ID, jméno, příjmení, stav u klubu, fotografii atd. Černobílý tisk je povolen. Klub odpovídá za čitelnost a kvalitu tisku zejména u fotografií.

Musím soupisku týmu tisknout aktuální před každým zápasem?

Nemusíte. U klubů či týmů, kde ke změnám v hráčském kádru dochází velmi zřídka, můžete používat stále jen poslední aktuální verzi dokumentu. V praxi to znamená, že například klub hrající okresní soutěž si na začátku sezóny vytiskne tuto sestavu, má jí k dispozici místo registračních karet hráčů na všechna utkání a až v případě podzimních přestupů vytiskne aktuální verzi.

 

 

 

 

On-line registrace hráčů

Vyřízení přestupu či hostování hráče z pohodlí domova, bez cestování a absolvování nekonečných front na registračních místech v Praze či krajských městech.Co je On-line registrace?

Od 1.7.2015 můžete registraci všech hráčů, hostování, přestupy a střídavé starty amatérských hráčů, provádět pouze v prostředí Informačního systému FAČR (http://is.fotbal.cz). Systém On-line registrací bude dostupný bez časového omezení.

Kdo má přístup do systému a kdo může provádět aktivity v On-line registraci?

Přístup do systému registrací má pouze pověřený administrátor klubu. Klub musí zažádat o registraci administrátora klubu – originál vyplněné žádosti klub odesílá na úsek Členství FAČR. Po schválení žádosti obdrží administrátor klubu na osobní emailovou adresu informace a přístupové údaje, které je povinen zabezpečit a uchovávat v utajení. Žádost o pověření najdete v podatelně na is.fotbal.cz.

Jak vyřídím hostování či přestup hráče?

Stačí jen v databázi hráčů na is.fotbal.cz vyhledat hráče a na jeho kartě zvolit požadovanou volbu. U hostování je nutné vyplnit jen termín, do kdy bude hostování platné. Po odeslání žádosti už jen čekáte na schválení mateřského klubu hráče. Aktuální stav a průběh žádosti můžete sledovat přímo na kartě hráče nebo v sekci „Přehled žádostí“.

Jak provedu platbu za zpoplatněné úkony?

Všechny poplatky klubu v rámci On-line registrace budou účtovány automaticky na měsíční sběrnou fakturu – viz. sekce „Sběrná fakturace“

Co registrační průkaz hráče?

Registrační průkazy hráčů se od 1.7.2015 zcela ruší. Není tedy potřeba čekat na jeho vyhotovení či doručení. Díky tomu se dá např. žádost o hostování hráče vyřídit prakticky do několika málo minut a hráč může ihned po schválení žádosti mateřským klubem nastoupit k utkání. Pro identifikaci hráčů při utkání bude sloužit přímo databáze hráčů na is.fotbal.cz nebo vytištěná soupiska týmu – viz. sekce „On-line zápis o utkání“.

Nebude velký prostor pro případné podvody a zneužití?

Naopak! O každém úkonu v Informačním systému FAČR je veden jedinečný záznam a vše se ukládá do historie žádostí. Zpětně se dá tedy vždy zjistit, kdo a kdy aktivitu provedl. Klub plně odpovídá za své pověřené administrátory. Doporučujeme pověřit touto funkcí důvěryhodnou osobu a přístupové údaje bezpečně uchovávat.

Co fotografie hráčů?

U každého aktivního hráče je nutné mít v systému vloženou fotografii. Klub má povinnost vložit fotografie hráčů prostřednictvím svého klubového administrátora. Fotografie musí po vložení projít schválením FAČR – pro ověření správnosti formátu, kvality a poměru k věku. Informace jak postupovat při vkládání fotografie naleznete na is.fotbal.cz v sekci „NÁPOVĚDA“.

Kolik lidí z klubu může vyřizovat žádosti v systému?

Za klub provádí aktivity v Informačním systému FAČR pouze pověřený administrátor klubu. Klub má povinnost mít nejméně jednoho klubového administrátora. Jejich počet není v tuto chvíli omezován. Optimální je mít pro každý tým či kategorii minimálně jednoho administrátora.

Jak to bude se souhlasem hráče nebo zákonného zástupce?

Žádající klub bude mít povinnost uchovat tiskopis s vyjádřeným souhlasem hráče nebo zákonného zástupce. Tento souhlas bude klub povinen uchovávat po stanovenou dobu, pro případné vyžádání FAČR. Tento tiskopis bude ke stažení na is.fotbal.cz v sekci „PODATELNA“.

Co když nečekaně vypadne systém?

Ve všech procesech myslíme vždy i na zásah vyšší moci nebo případné technické problémy. Většina aktivit jde tak v případě dlouhodobého výpadku systému provádět na registračních místech FAČR.